fbpx
Takbehandlingar

Takbehandlingar

Betongtak

Trasiga tak är en vanlig orsak till fuktskador. En liten skada på taket kan få stora konsekvenser på andra ställen i ditt hus. Taket är viktig del av husets fuktskydd. Tillsammans med fasaden är det den del som utsätts hårdast för nederbörd, vind och temperaturskillnader. Med hjälp av Isonits fyrstegsbehandling gör vi ditt tak som nytt igen.

Läs mer

Tegeltak

Lertegel är ett rent naturmaterial med en lång livscykel och därför erbjuder vi Isonit Hydro när det gäller skydd för tegeltak. Isonit Hydro är baserad på den allra senaste nanotekniken. Efter fullgjord behandling så har taket fått en osynlig självrengörande ytskikt.

Läs mer

Plåttak

Att måla om ett plåttak kräver noggrannhet, rätt utrustning och stor kunskap. Vi på Takteam är diplomerade rostskyddsmålare och har lång erfarenhet gällande renovering av plåttak.

Läs mer

Papptak

Papptak drabbas ofta av stor algpåväxt som gör skada och snabbar på åldrandet på papptaket. Vi anti-algbehandlar ditt tak och säkerställer att det blir helt fritt från påväxt. 

Läs mer

Eternittak

Att byta eller att inte underhålla sitt eternittak är förenat med stora kostnader. Isonit Rubbers femstegsmetod gör ditt gamla eternittak som nytt och tätar även minder sprickor i skivan.

Läs mer

Serviceavtal

Med vår långa erfarenhet inom branschen så har vi kunnat följa hur taken åldras. Vi har därför utvecklat ett Serviceavtal för att kunna förlänga garantitiden på beläggningen från 5 till hela 10 år.

Läs mer

Övriga tjänster

Taktvätt

Taktvätt är viktigt för att få bort mossa, alger och lav som är de vanligaste påväxterna på tak och kan ha flera negativa påföljder. Mossa och alger hindrar avrinningen från taket och suger upp vätska och binder fukt som kan göra skada på takets konstruktion.

Läs mer

Fasadtvätt

Vi rengör din fastighet skonsamt med ultrarent vatten. Vilket betyder att vattnet är helt renat från salt, kalk, mineraler och metaller. Tack vare den höga ytspänningen i varje vattendroppe löser den effektivt alger, sot, salter och fett.

Läs mer

Anti-algbehandling

Efter en korrekt genomförd anti-algbehandling av ditt tak så dör all befintlig påväxt på taket och det neutraliseras. Sedan sköter väder och vind jobbet. Taket är helt rent ifrån alger och mossa inom ett år.

Läs mer